Kontakt

Vid frågor kontakta någon i styrelsen.


Styrelse enligtl ordinarie föreningsstämma 2017.05.14

E-post

Sekertariat                                                                                                   info@alsternsfiber.se

Owe Lindahl, Östraby kvarn (ordförande)                                            ordforande@alsternsfiber.se                         

Anders Karlsson, Vägershult (sekreterare)                                          sekreterare@alsternsfiber.se

Helen Gustafsson, Lenhovda,(kassör)                                                  kassor@alsternsfiber.se                                                                                         

Boo Lundström, Bohult (ledamot)                                                           ledamot1@alsternsfiber.se

Ulrik Lindahl, Singelstorp (ledamot)                                                       ledamot2@alsternsfiber.se

Dan Petersson ,Ålatorp (Ledamot)

Fredrik Gustafsson (revisor)

Lars Helde (revisor)Om man behöver hjälp med installationer eller kabeldragning kontakta ELTEAM, Owe Svensson,Lenhovda

Även en ny mediaomvandlare kan erhållas hos ELTEAM.                               Tel:047420362

e-post: info@elteamsvensson.se