Dokument


Ansökan sändes till:

Helen Gustafsson,Bäckgatan 5,36442 Lenhovda

Bitte den Antrag an:


2016.03.09

Allt detta har vi sänt till Jordbruksverket!! För att få det stöd som utlovas!!Aktuella dokument efter uppdatering 160306:

Bilaga 1b: Projektbudget 2015-16 (revision 2)

Bilaga 1b.1: Kostnader för grävning (ny)

Bilaga 1b.2: Kostnader för svetsning (ny)

Bilaga 1b.3: Kostnader för kanalisering (ny)

Bilaga 1b.4: Kostnader för kopplingsbrunnar (ny)

Bilaga 1b.5: Kostnader för varningsnät (ny)

Bilaga 1b.6: Kostnader för fiberkabel (ny)

Bilaga 2b: Finansieringsplan (revision 2)

Bilaga 3: Fullmakt

Bilaga 4: Utgår

Bilaga 5: Karta fibernätets utbredning

Bilaga 6: Lånelöfte SHB

Bilaga 7: Samråd bredbandsstrategi

Bilaga 7.1: Bilaga till 7 (ny)

Bilaga 8: Inköpsprocess (ny)

Bilaga 8.1: Förfrågningsunderlag (ny)

Bilaga 8.2: Materialförteckning (ny)

Bilaga 8.3: Anbudsöppningsprotokoll (ny)

Bilaga 8.4: Anbudsutvärdering

Bilaga 8.5: Tilldelningsbeslut

Bilaga 8.6: Creditsafe RALA

Bilaga 8.7: Upphandlingsprotokoll

Bilaga 9: Tillstånd (ny)

Bilaga 9.1: 525-4911-15 Beslut Alsters fiber

Bilaga 9.2: 2015-10-13T17_ansökan

Bilaga 9.3: Beslut TRV 2015-71531 Alsterns Fiber

Bilaga 9.4: TRV2015 83169 godkänt ledningstillstånd änghult

Bilaga 9.5: TRV2015 83173 väg 930 godkänt ledningstillstånd

Bilaga 9.6: TRV2015 87700 godkänt ledningstillståndskarpåsen

Bilaga 10. Dokumentöversikt (detta dokument)

 

Beslut bör komma under de närmaste veckorna när det gäller stödet.